POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 15 (15) z dnia 2018-10-30; Pomocnik Historyczny. 7-2018. Biografie. Lotnicy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie; s. 118-122

Dokumenty

Robert Gretzyngier  [tł. z ang.]Wojciech Matusiak

„Byli naszymi sprzymierzeńcami w strasznych dniach”

ROZKAZ GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO Z 22 LUTEGO 1940 R. O POWSTANIU Z DNIEM 1 MARCA POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH JAKO SAMODZIELNEGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH.

Przystępując obecnie do odbudowy Polskich Sił Powietrznych, wzywam was do energicznego, zgodnego i wytrwałego wysiłku. Moją ambicją jest, ażeby w roku bieżącym stworzyć polskie lotnictwo liczebnie co najmniej równe, a pod względem technicznym doskonalsze aniżeli to, z którym Polskie Siły Zbrojne ruszyły do walki w jesieni ubiegłego roku. (…) Poza materialną pomocą aliantów, od Was to przede wszystkim zależy. (…) W czasie ostatniej wojny (…) biliście się dzielnie, pomimo druzgocącej przewagi wroga, zadając mu ciężkie straty. Ta niższość techniczna, z jaką byliście zmuszeni się uporać, już się nie powtórzy, gdyż otrzymacie nowoczesny sprzęt bojowy. (…)

Usamodzielniając siły powietrzne państwa i czyniąc je równorzędną częścią składową sił zbrojnych obok wojska i marynarki wojennej, oczekuję od was, że pracą organizacyjną i jej rezultatami, a w przyszłości dział...