POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018); s. 18

II RP

Tomasz Nałęcz

12. Czy sanacja uzdrowiła kraj?

Zwane sanacją – od łacińskiego sanatio, uzdrowienie – autorytarne rządy Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników, trwające od maja 1926 do września 1939 r., nie uzdrowiły kraju. Nie rozwiązały problemów, z którymi nie radziły sobie wcześniejsze gabinety szanujące zasady demokracji parlamentarnej. Źródłem bowiem słabości nie był – jak twierdzili piłsudczycy – parlamentaryzm, tylko głębsze przyczyny fatalnie wpływające na sytuację kraju bez względu na charakter rządów.

Budując w latach 1918–21 własne państwo, Polacy wierzyli, że będzie ono matką czułą i sprawiedliwą dla wszystkich obywateli. Całe zło przypisywali uciskowi zaborców i po ich usunięciu oczekiwali zasadniczej odmiany swego losu. Przełom jednak nie dokonał się nawet po 1921 r., gdy państwo już okrzepło. Odrodzona Rzeczpospolita nie zamieniła się w krainę mlekiem i miodem płynącą. Nadal było wiele biedy, krzywdy i niesprawiedliwości. Przesądziły o tym czynniki, których łatwo i szybko nie można było zmienić: potworne ...