POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 17 (2295) z dnia 2001-04-28; s. 43

Listy

„Liczenie szkieletów”

Z zainteresowaniem przeczytałam pasjonującą rozmowę red. Janiny Paradowskiej z panią Agnieszką Arnold, autorką filmu „Sąsiedzi” (POLITYKA 15). Nie ulega wątpliwości, że dzięki tej publikacji opinia publiczna uzyskała wiele cennych informacji, bardzo istotnych dla dokumentowania zbrodni w Jedwabnem. Warto na to zwrócić uwagę, bo na temat mordu w Jedwabnem formułowane są najróżniejsze sądy, także kontrowersyjne oraz nieprawdziwe.

Niestety, kilka takich sformułowań odnotowałam w wypowiedzi p. Arnold, dotyczących podlegającego mi Archiwum Akt Nowych. Uprzejmie więc wyjaśniam, że w AAN nie ma, jak twierdzi autorka filmu, „zagrzybionych fotokopii” niemieckich „Kriegstagebuchów” z 1941 r., gdzie bez większego kłopotu można byłoby odnaleźć dokumentację zbrodni w Jedwabnem. AAN dba o cały przechowywany zasób i w ogóle nie posiada materiałów „zagrzybionych”. Zresztą nawet najbardziej zjadliwe grzyby nie imają się celuloidowych mikrofilmów, a właśnie w tej formie przechowywane są materiały, o których mówi p. Arnold.

Chodzi tu o liczące ponad 9 mln klatek mikrofilmy akt różnych urzę...