POLITYKA

Wtorek, 18 czerwca 2019

Polityka - nr 4 (2229) z dnia 2000-01-22; s. 82

Listy

„Pianista w owczej skórze”

Publikacja Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 45/99) zawiera szereg nieprawdziwych informacji, dotyczących zarówno działalności Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA, jak i osób zasiadających we władzach tej spółki.

Całkowicie pominięto fakt, że proces komercjalizacji i prywatyzacji Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA przeprowadzony został w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a zatem całkowicie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a nie w atmosferze afery czy skandalu, jak sugeruje to autor publikacji. Co więcej, prawidłowość przebiegu prywatyzacji Zakładów Futrzarskich Kurów 1 SA została zbadana przez Najwyższą Izbę Kontroli, która nie stwierdziła żadnych uchybień, a wręcz przeciwnie wykazała właściwe i zgodne z prawem przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Okoliczność ta – znana red. Pytlakowskiemu – również nie została ujęta w treści przedmiotowego artykułu prasowego.

Nie jest prawdą, jakoby Zakłady Futrzarskie Kurów 1 SA były „dyszącą w&...