POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 24 (2354) z dnia 2002-06-15; s. 76

Listy

„Polityka i obyczaje”

W rubryce „Polityka i obyczaje” wydrukowano kłamliwą informację o rzekomym pomyśle „ufundowania w Opatowie pomnika Armii Czerwonej” (POLITYKA 19). Nie jest to jednak własny materiał dziennikarzy „Polityki”, ale przedruk z publikacji red. Doroty Argerman „Wdzięczność dla okupanta” w „Naszym Dzienniku” z 29 kwietnia 2002 r. Świadczy o tym wypowiedź Witolda Grzebskiego z ZŻ NSZ, tamże m.in. zamieszczona.

(...) Fakty zaś są następujące: Pomnik autorstwa znanej rzeźbiarki art. Zofii Bimer-Wolskiej poświęcony żołnierzom polskim, partyzantom Ziemi Kieleckiej i żołnierzom radzieckim został odsłonięty w 1964 r. na rynku i przez ćwierćwieku istniał w krajobrazie miasta.

W toku transformacji ustrojowej pod pretekstem „naprawiania błędów historycznych” rada miejska uchwaliła rozbiórkę pomnika w rynku i przeniesienie go w inne miejsce. Pomnik rozebrano w 1991 r., ale do zestawienia go w nowym miejscu nie doszło.

W dziesiątą rocznicę rozbiórki Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego wystąpił – przy poparciu naszej organizacji kombatanckiej – do władz miejskich z wnioskiem o przyspieszenie wykonania uchwał...