POLITYKA

środa, 20 marca 2019

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018); s. 99

Transformacja i III RP

Wiesław Władyka

93. Czy dziś trzeba rozliczać za komunistyczną przeszłość: obcinać emerytury, odbierać stopnie wojskowe?

Miliony Polaków żyjących w PRL przeszło przez służbę wojskową, złożyło przysięgę, było awansowanych. I Lech Wałęsa, i bracia Kaczyńscy. Salutowali przełożonym, także tym, którym dzisiaj chce się odebrać stopnie generalskie. Miliony Polaków było aktywnych w PRL, więc można powiedzieć, że budowało czy wzmacniało komunizm, przynajmniej jakoś z nim współżyło. Dotyczyło to znakomitej większości, która szukała jakiegoś sposobu na trwanie, na polepszanie swojego losu. Tak więc, może poza chwalebnymi i bohaterskimi wyjątkami, komunistyczną przeszłość mają – można powiedzieć – miliony Polaków, a już zwłaszcza ci, którzy przynależeli do koncesjonowanych partii i stronnictw politycznych. I często tej swojej przeszłości się nie wstydzą, uważając, że w ramach realiów i przymuszeń geopolitycznych dobrze służyli tamtej Polsce, a innej przecież nie było.

Jako że nie było innej Polski, obywatele PRL, chcąc nie chcąc, znajdowali się w jej systemie, ...