POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Polityka - nr 9 (9) z dnia 2018-06-27; Niezbędnik Współczesny. 2/2018; s. 26-31

POLSKA

Jan Hartman

Aborcja, in vitro, filozofia, czyli etyka rozrodu

Zapewne nikt z nas nie chciałby, aby o jego prawach, a przez to także o jego losie, decydowały jakieś doktryny prawne i filozoficzne. Niestety, bardzo często tak właśnie jest.

Na rozstrzygnięciami legislacyjnymi stoją nie tylko obyczaje, tradycje i rozpowszechnione w danym społeczeństwie przekonania, lecz również opinie prawników i polityków, w dużej mierze podbudowane argumentami zaczerpniętymi z doktryn i teorii filozoficznych, a nawet teologicznych. Co gorsza, ten wpływ koncepcji filozoficznych jest dość przypadkowy i nie opiera się na ich głębszej znajomości ani świadomej aprobacie dla nich. I nie trzeba chyba dodawać, że w każdej ważnej sprawie między filozofami trwa permanentny spór i żadna koncepcja teoretyczna ani doktryna nie ma w takich sporach bezwzględnej przewagi nad innymi.

W kwestiach etycznych i prawnych związanych z reprodukcją i początkiem życia jest podobnie. O przyjętych rozstrzygnięciach w dużym stopniu decydują przekonania zaczerpnięte od filozofów i twórców doktryn prawnych, niemniej słabo przemyślane. Pogłębione i kompetentne dyskusje na te tematy toczą się w literaturze fachowej, podczas gdy debata publiczna i legislacyjna zdana jest na bardziej czy mniej przypadkowo docierające ...