POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 46 (2629) z dnia 2007-11-17; s. 8

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 P.P.

Agent Macierewicza

Jak dowiedziała się „Polityka”, wśród starających się o pracę w tworzonej w 2006 r. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego było wielu bliskich znajomych jej szefa Antoniego Macierewicza. Wśród nich Marcin Gugulski, wówczas 48-letni sekretarz redakcji wydawanego przez Macierewicza pisma „Głos”.

Gugulski w czasach PRL działał w opozycji, współpracował z KOR. Od tamtych czasów datuje się jego przyjaźń z Macierewiczem. W 1991 r. był rzecznikiem rządu Jana Olszewskiego. Chociaż nie posiadał wydawanego przez ABW certyfikatu dostępu do tajemnicy państwowej, udzielał się w komisji likwidacyjnej WSI. W tym też czasie podjął starania o etat w nowych służbach. Kłopotem był jego wiek, ale dla dobiegającego pięćdziesiątki przyjaciela szefa SKW nie data urodzenia i nawet nie słaba wydolność fizyczna były główną przeszkodą na drodze do wyznaczonego celu. Przeszedł badania psychologiczne i poligraficzne (wykrywacz kłamstw) – czyli obowiązkowe testy dla kandydatów do służby. Części tych badań nie zaliczył pozytywnie, co powinno skutkować skreśleniem z ...