POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Polityka - nr 47 (2630) z dnia 2007-11-24; s. 7

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 Cieś. AP

Al-Qa’ida Obywatelska

Kto wygrał wybory w Polsce? BBC Arabic w jednym z serwisów informacyjnych połączył się z Hatifem Janabim (poetą zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim) i poprosił o komentarz. Janabi przetłumaczył nazwę PO jako „»podstawę«, »bazę« obywatelską”. Po arabsku „baza” to qa’ida. Wyszło na to, że rządzi nami Al-Qa’ida Obywatelska (Al-Madaniyya). Po namyśle poeta uznał jednak za bardziej odpowiednie tłumaczenie wychodzące od „Programu Obywatelskiego” – Al-Barnamadż Al-Madani.

W mniej egzotycznych językach przetłumaczenie „platformy” nie nastręcza takich trudności. Inwencję pobudza raczej drugi człon nazwy partii rządzącej. Angielska wersja PO – Civic Platform – ma znaczenie bardzo zbliżone do polskiego, choć civic to „obywatelski”, ale także „miejski”. W niemieckim tłumaczeniu (Bürgerplattform) można natomiast doszukać się podkreślenia, że Platforma Obywatelska to przedsięwzięcie, które obejmuje, czy może objąć, wszystkich mieszkańców kraju. We francuskim Plate-forme civique odnajdziemy z kolei dodatkową informację, że chodzi o ruch cywilny. Jak łatwo zauważyć, w&...