POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (3148) z dnia 2018-02-14; s. 78

Kultura / Afisz / Książki

Paulina Małochleb

Amerykański koszmar

5/6

Edgar Hilsenrath, Fuck America, przeł. Ryszard Wojnakowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 300

Hilsenrath pisze wciąż właściwie na jeden temat, wyprowadza Holocaust poza drugą wojnę, pokazując konsekwencje Zagłady. To pierwsza jego powieść wydana w Polsce, ale w jego dorobku stanowi kolejne wielkie oskarżenie skierowane przeciwko Zachodowi. Rodzina żydowskiego kupca błaga amerykańskiego konsula o wizę, chce uciec z III Rzeszy. Cudem tylko udaje im się przeżyć wojnę, na początku lat 50. przybywają do USA. Jakob Bronsky, bohater obdarzony w dużym stopniu biografią samego autora, mieszka w tanim pokoju, często głoduje. Jego głównym zajęciem jest pisanie powieści, przywoływanie wojny i przeszłości.

Hilsenrath układa losy Bronsky’ego w groteskową opowieść o zderzeniu europejskiej biedy i amerykańskiego, nieludzkiego dobrobytu. Wyszydza karierę psychoanalizy, mieszczańską obyczajowość, wiarę w moc dolara, protestancką etykę pracy. Rozsadza ten amerykański uporządkowany świat, wprowadzając bohatera – włóczykija, łotrzyka, złodziejaszka i intelektualistę w ostatniej koszuli na grzbiecie. Bronsky, zanurzony w ję...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)