POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 1 (2279) z dnia 2001-01-06; s. 49

Kultura

Ankieta Polityki

Ankietę prosimy wyciąć, złożyć do 1/4 obecnego formatu, skleić z każdej strony (np. taśmą klejącą – nie zszywać!) i bez naklejania znaczka wrzucić do skrzynki pocztowej.

...