POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 48 (3188) z dnia 2018-11-28; s. 64-65

Nauka / 18 Nagrody Naukowe POLITYKI

Andrzej Hołdys

Arktyczna sztafeta

Rozmowa z dr. Mateuszem Czesławem Strzeleckim, laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauk społecznych, o tym, jak uratować mieszkańców Grenlandii i dostać się do polarnej ekstraklasy.

ANDRZEJ HOŁDYS: – Zastałem pana w Durham w Wielkiej Brytanii.
MATEUSZ STRZELECKI: – Można powiedzieć, że wróciłem na krótko na stare śmieci, jako że na tutejszym uniwersytecie robiłem doktorat. Dotyczył ewolucji wybrzeży i zmian poziomu morza centralnego Spitsbergenu w ostatnich 8 tys. lat. Teraz przyjechałem na staż, aby z grupą naukowców z różnych krajów przygotować wniosek o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w 2019 r.

Do Durham trafił pan przez Spitsbergen.
Tak, pojechałem tam jeszcze jako student na warsztaty naukowe. Ich uczestnikiem był słynny prof. Ian Evans, który – gdy dowiedział się, że interesuję się rozwojem wybrzeży polarnych – skontaktował mnie z prof. Antonym Longiem, ekspertem ds. badań zmian poziomu morza na obszarach arktycznych. Dzięki wsparciu wielu naukowych przyjaciół i rodziny mogłem się dostać do jego zespołu w Durham. Prowadził on wówczas badania na Grenlandii, Islandii, w Szkocji i północnej Norwegii, a brakowało im kogoś, kto zająłby się Spitsbergenem. Tę lukę wypełniłem ja. Przez parę ...

Dr Mateusz Czesław Strzelecki jest polarnikiem z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruje Stacją Polarną UWr na Spitsbergenie. Członek Komitetu Badań Polarnych PAN oraz współprzewodniczący grupy roboczej ds. wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologicznej.