POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 12 (12) z dnia 2018-08-29; Pomocnik Historyczny 6/2018 Niepodległość 1918; s. 5

Autorzy

Andrzej Garlicki (1935–2013) – prof. dr hab., historyk i publicysta, zajmował się najnowszą historią Polski, autor wielu książek o dziejach II RP, był członkiem zespołu POLITYKI.

Jerzy Holzer (1930–2015) – prof. dr hab., historyk i politolog, autor książek o dziejach Polski oraz powszechnych XX w., uczestnik opozycji demokratycznej w PRL.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Adam Kożuchowski – dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Wojciech Materski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, specjalista w dziedzinie historii stosunków polsko-sowieckich, Rosji (ZSRR), Gruzji (Zakaukazia) oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Włodzimierz Mędrzecki – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX w. Instytutu Historii PAN, specjalizuje się m.in. w stosunkach narodowościowych na ziemiach ...