POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 7 (7) z dnia 2018-06-06; Pomocnik Historyczny. 4/2018. Za chlebem i wolnością; s. 4-5

Autorzy

Tadeusz Cegielski – dr hab., profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, historii idei oraz wolnomularstwa. Zajmuje się kulturą popularną; jest autorem powieści kryminalnych i historycznych.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Andrzej Friszke – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent PAN, autor m.in. książek „Życie polityczne emigracji” i „Sprawa jedenastu”.

Michał P. Garapich – dr, antropolog społeczny, zajmuje się zagadnieniami związanymi z migracjami, etnicznością, wielokulturowością, autor etnograficznej monografii dotyczącej Polaków w Londynie, współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Kożuchowski – dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Andrzej Krajewski – dr, historyk i publicysta.

Joanna Łuba – doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektorka ds. archiwów w Ośrodku KARTA, prowadzi projekty dokumentacyjne ...