POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2011-06-01; Pomocnik Historyczny. 1941. Operacja Barbarossa. Wojna między Hitlerem i Stalinem; s. 4

Autorzy

Autorzy

Jochen Böhler, dr, w Imre Kertész Kolleg na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie zajmuje się historią wojen, przemocy i represji w Europie Wschodniej w XX w. Na język polski zostały przetłumaczone dwie z jego książek: „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna” oraz (napisana wspólnie z Klause-Michaelem Mallmanem i Jürgenem Matthäusem) „Einsatzgruppen w Polsce”.

Marcin Bryja, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor kilku książek dotyczących piechoty i artylerii Wehrmachtu.

Jarosław Centek, dr, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek dotyczących Reichswehry.

Sławomir Dębski, dr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, autor monografii „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki 1939–1941”, od 2008 r. członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Jarosław Gdański, dr, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, redaktor naczelny pisma „Inne oblicza historii”, autor książki „Zapomniani żołnierze Hitlera” i publikacji o wykorzystaniu jeńców wojennych ...

Uwaga! We wszystkich artykułach ujednoliciliśmy – za przykładem większości autorów – nazwę ustroju stworzonego przez bolszewików; piszemy zatem o państwie sowieckim, dyplomacji sowieckiej, armii sowieckiej, sowietologii, republikach sowieckich lub postsowieckich, Związku Sowieckim i, w konsekwencji, ZSRS.