POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich; s. 4

Autorzy

Zofia Borzymińska – dr, kierownik Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Specjalizuje się w historii i kulturze Żydów XVIII i XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Kierownik międzynarodowego grantu, redaktor i współautorka (z Rafałem Żebrowskim) „Polskiego słownika judaistycznego. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie”.

Michał Galas – dr hab., kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wiceprzewodniczący Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. Autor publikacji z zakresu historii Żydów, judaizmu oraz duchowości żydowskiej na ziemiach polskich.

Anna Michałowska-Mycielska – dr, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i kulturą Żydów w Rzeczpospolitej XVI–XVIII w.

Alina Molisak – dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX w. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą polsko-żydowską, literaturą jidysz, problematyką Zagłady.

Piotr Paziński – dr, literaturoznawca, eseista i tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”. Za debiutancką powieść „Pensjonat” (o rozpadzie żydowskiego świata) został laureatem Paszportu POLITYKI w 2009 ...