POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 4

Autorzy

Zbigniew Dalewski – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza.

Hieronim Grala – dr hab., historyk i dyplomata, pracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN, profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa, specjalizuje się w historii Europy Wschodniej i Bizancjum.

Krzysztof Iszkowski – dr, socjolog i ekonomista, autor książki „Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji”, pracuje jako analityk w Komisji Europejskiej.

Adam Kożuchowski – dr hab., pracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Andrzej Lubowski – dr, ekonomista i publicysta, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych i finansów, w tym europejskiej integracji gospodarczej, mieszkający i pracujący w Kalifornii, autor m.in. „Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”.

Bartosz Nowacki – archeolog i popularyzator nauki, stały współpracownik „Wiedzy i Życia”.

<...