POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 6

Autorzy

Beata Bochorodycz  – dr hab., japonistka i politolożka, starszy wykładowca w Katedrze Orientalistyki UAM w Poznaniu, prowadzi badania z dziedziny współczesnej polityki Japonii, Okinawy, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych.

Andrzej Fąfara – dziennikarz i publicysta.

Jędrzej Greń – dr, japonista i historyk, adiunkt w Katedrze Japonistyki UW, zajmuje się historią japońskiego średniowiecza oraz wczesnymi relacjami japońsko-europejskimi.

Iwona Kordzińska-Nawrocka – dr hab., prof. UW w Katedrze Japonistyki UW, specjalizuje się w klasycznej literaturze i języku oraz dawnej i współczesnej kulturze japońskiej, autorka przekładów klasycznej literatury.

Agnieszka Kozyra – prof. dr hab., kierownik Katedry Japonistyki UW, specjalizuje się w religiach i filozofii Japonii, autorka wielu książek z tej dziedziny.

Beata Kubiak Ho-Chi – dr hab., prof. UW w Katedrze Japonistyki UW, specjalizuje się w japońskiej literaturze i estetyce, autorka wielu publikacji z tej dziedziny.

Krzysztof ...