POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 4-5

Autorzy

Autorzy

Aleksandra Dziadul – historyk, tłumaczka.

Bogusław Gediga – emerytowany prof. dr hab. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zajmuje się pradziejami Europy, główny krąg zainteresowań to kultura symboliczna społeczeństw pradziejowych.

Jakub Grudniewski – dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się historią Górnego Śląska w XVIII i XIX w.

Ryszard Kaczmarek – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Śląska w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach do spraw Instytutu Badań Regionalnych, jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na najnowszej historii Polski oraz historii Śląska i stosunków polsko-niemieckich w XIX–XX w., niedawno ukazała się jego książka „Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator nauki.

Teresa Kulak – emerytowana prof. dr hab., związana z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim, członek PAN, zajmuje się historią Polski i powszechną XIX–XX&...

Załączniki

  • Śląsk na osi czasu

    Śląsk na osi czasu - [rys.] Sobczak Marek