POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2018-07-11; Pomocnik Historyczny. 5/2018. 100 pytań na 10 lat historii Polski (1918-2018); s. 6

Autorzy odpowiedzi

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej.

Jan Jacek Bruski – dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor prac poświęconych historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w XX w.

Błażej Brzostek – dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną Europy XX w.

Andrzej Chojnowski – prof. dr hab., pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, specjalizuje się w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Antoni Dudek – prof. dr hab., politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badacz najnowszej historii politycznej, w tym dziejów Kościoła katolickiego w XX w.

Andrzej Friszke – prof. dr hab., kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek korespondent PAN, badacz dziejów najnowszych, zwłaszcza historii opozycji.

Jan ...