POLITYKA

Wtorek, 23 kwietnia 2019

Polityka - nr 8 (3099) z dnia 2017-02-28; s. 10-12

Temat tygodnia

Mariusz JanickiWiesław Władyka

Bajka o dwóch plemionach

Jedna z najpopularniejszych w krajowej polityce fraz brzmi: w Polsce trwa zacięta walka dwóch plemion, a zwykli ludzie mają swoje sprawy i chcą spokojnie żyć. To krótkie zdanie jest mistrzostwem propagandowej manipulacji.

Charakterystyczne, że walka „dwóch plemion” zdecydowanie zastąpiła tezę o konflikcie „dwóch Polsk”. To nowe ujęcie znacznie bardziej odpowiada PiS, bo degraduje rangę politycznego sporu, co jest tej partii na rękę. „Polski” wyglądają majestatycznie, dodają drugiej stronie powagi, której nie powinna ona mieć. Ma być mała i śmieszna.

W dodatku tzw. elity III RP same mają tu swoje hamulce, bo uznały się za winne oddania władzy Kaczyńskiemu, ale tym samym podważyły sens przemian w III RP – „byliśmy głupi”, „byliśmy ślepi”, „nie słuchaliśmy” – to kilka cytatów z myślicieli tego obozu. Elity zasmuciły się i spokorniały, weszły w fazę spotęgowanej poprawności politycznej, niepozwalającej już na dzielenie społeczeństwa na dwie Polski, i to w momencie kiedy PiS radykalnie łamie te poprawnościowe reguły. Teraz dominuje raczej chęć bratania się z „wykluczonymi”, pominiętymi, kajanie się za niedostrzeganie zwykłych Polaków. Znowu słychać o trafnych diagnozach społecznych Kaczyńskiego, który gdyby tylko nie psuł demokracji… ...