POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 19 (2503) z dnia 2005-05-14; s. 16

Ludzie i wydarzenia

„Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego przeciw Kościołowi...”

Prowincjał zakonu dominikanów ojciec Maciej Zięba spotkał się w Rzymie z ojcem Konradem Hejmą oskarżonym o współpracę z SB, po czym zawiesił go w funkcji dyrektora domu polskich pielgrzymów. Dwie specjalne komisje (zakonna i kościelno-ipeenowska mają wyjaśnić zarzuty o współpracę z SB. Tymczasem już wcześniej siedmiu dominikanów w swoim imieniu, a nie zakonu, poprosiło rzecznika praw obywatelskich o sprawdzenie, czy prezes IPN upubliczniając nazwisko zakonnika nie złamał prawa. Dominikanie nie są zatem skłonni do szybkich werdyktów w tej sprawie.

Co może czekać o. Hejmę? Jeden z dominikanów tłumaczył „Polityce”, że konstytucja zakonu nie przewiduje podobnej sytuacji, i nie ustala restrykcji. Możliwe są zaś ogólne sankcje kościelne. Kodeks kanoniczny przewiduje dość obszerny katalog kar: tzw. cenzury (m.in. ekskomunika, czyli wyłączenie z życia Kościoła), ekspiacyjne (zakaz lub nakaz przebywania na określonym terytorium, pozbawienia urzędu, władzy, przywileju, tytułu lub odznaczenia, karne przeniesienie na inny urząd oraz wydalenie ze stanu duchownego), a także środki ...