POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 2 (2383) z dnia 2003-01-11; s. 64-66

Historia / Tygodnik twardogłowych

Piotr Pytlakowski

Betonowa „Rzeczyw istość”

Jest 1981 r., gorący czas, wciąż wybuchają strajki, ludność się burzy, tym bardziej że rząd wprowadza kartki na kolejne towary: mięso, wędliny, tłuszcze, mydło i proszki do prania. Panuje chaos. Z chaosu wyłania się nowa formacja prawdziwych komunistów – grupa związana z tygodnikiem „Rzeczywistość”.

W odpowiedzi na powstanie Solidarności w PZPR tworzą się frakcje. Działacze niskiego i średniego szczebla powołują nieformalne struktury poziome, oddolny ruch mający na celu zdemokratyzowanie partii. Przeciwwagę stanowi klub Warszawa 80, działający przy Komitecie Wojewódzkim w stolicy. Sekretarzem wojewódzkim PZPR jest wtedy Stanisław Kociołek. W najwyższych władzach partii utrwala się podział na tzw. beton i liberałów. Za tych drugich uważani są m.in. Mieczysław F. Rakowski i prof. Hieronim Kubiak, do betonu zaś zalicza się właśnie Kociołka oraz Stefana Olszowskiego, Mirosława Milewskiego, Tadeusza Grabskiego i Albina Siwaka. Między liberałami a betonem lawirują Jaruzelski i Kania, między nimi waży się kwestia przywództwa w partii. Chociaż ciągle kieruje nią Kania, rola Jaruzelskiego wzrasta, w nim upatruje się nowego I sekretarza.

Dochodzi do istotnej sekwencji zdarzeń. 8 marca 1981 r. przed budynkiem byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego odbywa się wiec dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych przez UB. Mówcy wśród sprawców zbrodni wymieniają „syjonistyczną klikę”. Organizatorami ...