POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 36 (2366) z dnia 2002-09-07; s. 15-16

Komentarze

Janina Paradowska

Bezpieczna Polska, czyli wespół zespół

Ten program nie wyważa otwartych drzwi – to już spory zadatek

Program Bezpieczna Polska został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów. Różni się tym od podobnych wcześniejszych programów, które trafiły do archiwum, że nie wyważa otwartych drzwi, ale po prostu porządkuje to, co postulowano w ostatnich latach pod różnymi rządami. Czyni też kwestie bezpieczeństwa sprawą całego gabinetu, a nie jednego resortu. Ciężar spoczywa oczywiście na ministrach spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a bardzo ważne zadania wyznaczono też ministrowi finansów, zwłaszcza zaś podległej mu kontroli skarbowej (oświadczenia majątkowe mają być jednym z istotnych elementów programu jako instrument walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością), a także ministrom gospodarki i pracy (walka z bezrobociem jako zjawiskiem rodzącym patologie), skarbu, a nawet edukacji i kultury. Do ruchu na rzecz poprawy bezpieczeństwa włączone będą samorządy i organizacje pozarządowe.

Zasadniczym kierunkiem programu jest wymuszenie lepszej współpracy policji, prokuratury i sądów, między innymi poprzez stworzenie sprawnych ogólnokrajowych systemów informatycznych i rejestrów ( Krajowe Centrum ...