POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 49 (2632) z dnia 2007-12-08; s. 92-94

Nauka

Marcin Rotkiewicz

Bieda piszczy i się kurczy

Dwa ogłoszone właśnie raporty na temat biedy na świecie przyniosły zaskakujący wynik. Odnotowały wyraźny spadek skrajnego ubóstwa.

2000 r. przywódcy 189 krajów, zebrani na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjęli deklarację zatytułowaną Millennium Development Goals (Milenijne Cele Rozwoju). Jeden z jej głównych postulatów brzmi: do 2015 r. zmniejszyć o połowę procent ludzi żyjących na Ziemi w skrajnej biedzie (o dochodach poniżej jednego dolara dziennie na osobę).

Jak to jednak z tego rodzaju szczytnymi deklaracjami bywa, pięknie wyglądają one w momencie uchwalania oraz na papierze, ale do ich realizacji potrzebny jest prawdziwy międzynarodowy wysiłek. A pod tym względem w ciągu ostatnich siedmiu lat niewiele się zmieniło – nie ma ani nowych, zakrojonych na wielką skalę programów pomocy, ani nie pojawiły się genialne pomysły na walkę z ubóstwem i niedożywieniem. Dlatego spore zaskoczenie wywołały dwa opublikowane niedawno raporty poświęcone temu problemowi. Wynika z nich bowiem, że w ciągu ostatnich trzech dekad odnotowano na świecie wyraźny spadek skrajnego ubóstwa. Co więcej, jego zmniejszenie do 2015 r. o połowę, do czego nawołuje deklaracja ONZ, ...

Załączniki

  • Poprawia się

    Poprawia się - JR

Tagi

biedaświat