POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 23 (2961) z dnia 2014-06-04; s. 26-28

25-lecie

Wiesław Władyka

Bigos polski

25 wytypowanych przez nas ważnych wydarzeń minionego 25-lecia, respondenci sondażu POLITYKI ułożyli według własnego zbiorowego uznania. I pamięci.

Ranking wydarzeń to nie jest może typowy sposób opowiadania historii, która ma przecież swoją logikę, następstwo faktów, ciągłość. Słowem, jest łańcuchem zdarzeń i zjawisk, które dopiero jako całość nabierają właściwego sensu. Ale zbiorowa pamięć nie musi krępować się naukowymi wymogami. W świadomości społecznej pozostają ślady emocji, przeżyć, subiektywna hierarchia tego, co było w przeszłości na tyle ważne, aby przy sondażowym pytaniu samo się narzucało. I nie chodzi tu o ścisły ranking, wszak respondenci badania mogli wskazać aż siedem wydarzeń, nie układając ich w wartościującej kolejności. Dlatego lepiej mówić o grupach zdarzeń ważniejszych i mniej istotnych – tak jak zapisały się w tej pamiętanej, a nie akademickiej historii.

Warto tu dodać, że nie było celem sondażu jednoznaczne interpretowanie najnowszych dziejów, ale tylko określenie, na ile silne, z plusem lub minusem, było oddziaływanie różnych faktów. Motywacji stojących za typowaniem zdarzeń można się tylko domyślać.

Wskazanie na śmierć Jana Pawła II ...

Załączniki

  • Które z niżej wymienionych wydarzeń wywarły największy wpływ na historię Polski w latach 1989-2014

    Które z niżej wymienionych wydarzeń wywarły największy wpływ na historię Polski w latach 1989-2014