POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Polska w Unii. Pierwsze 5 lat; s. 7-9

Adam Grzeszak

Bilans pięciolatki

Co łączy autostradę A4 Zgorzelec–Krzyżowa, pływalnię w Mławie i klub przedszkolaka w Boćkach? Wszystkie powstały dzięki dotacjom z Unii. Nie ma dziś Polaka, który nie skorzystałby na naszym członkostwie. Nic dziwnego, że należymy – statystycznie – do największych euroentuzjastów.

Droga do unijnych pieniędzy jest długa i usłana biznesplanami oraz formularzami. Trzeba wiedzieć, jak je wypełniać, bo jeden błąd i z dotacją można się pożegnać.

Inwestycje i miejsca pracy

Marek Dziduszko od lat prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą MTD. Jeszcze przed 2004 r. uczył i doradzał, jak zdobyć, a potem umiejętnie wykorzystać fundusze unijne i robi to do dzisiaj. Sam zresztą korzysta z tego źródła, bo część jego szkoleń biznesowych jest dofinansowywana z programu Kapitał Ludzki. Obserwuje, jak przez te lata zmieniło się podejście przedstawicieli małego i średniego biznesu do unijnej pomocy i jak pod jej wpływem zmienia się sam sposób prowadzenia biznesu. Kiedyś, bywało, przychodził przedsiębiorca i mówił: niech mi pan wymyśli jakiś biznes i żeby Unia dała na to pieniądze.

Dziś to już nie do pomyślenia. Przedsiębiorcy nauczyli się korzystać z programów pomocowych. Nawet procedury, często dość uciążliwe, okazały się przydatne. Pisanie biznesplanów czy projektów dla wielu samorodnych ...

Jak w Unii za piecem

Wskaźniki gospodarcze dla Polski 2004 r. 2008 r.
Produkt krajowy brutto (w mld złotych) 925,0 1266,0
PKB na głowę mieszkańca (w tys. euro) 9,0 13,5
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 10,2 11,2
Bezrobocie (proc.) 19,0 9,5
Eksport (mld euro) 65,9 11,5
Import (mld euro) 70,3 139,3

źródła: GUS, NBP

 

Liczby mówią same za siebie – pięć lat Polski w Unii to pasmo gospodarczych sukcesów. PKB, miara bogactwa kraju, wzrosło od 2004 r. o jedną trzecią, a bezrobocie spadło z 19 do niespełna 10 proc., po części dzięki otwarciu unijnych rynków pracy. Oczywiście na członkostwo w UE nałożyło się cykliczne ożywienie gospodarcze lat 2005–2008, ale nie byłoby ono tak silne, gdyby nie integracja europejska – to perspektywa wejścia do Wspólnoty przez ostatnich 20 lat napędzała polską modernizację i reformy. Dzięki niej ostatni boom był najsilniejszym po 1989 r.

Wskaźniki pokazują coś jeszcze: polska gospodarka gwałtownie się europeizuje. Produkujemy dla innych i kupujemy cudze towary – od wejścia do Unii eksport i import uległy podwojeniu, a obroty handlu zagranicznego skoczyły ze 136 do 259 mld euro. W europejskim podziale pracy Polsce przypada wciąż pośledniejsza część produkcji, ale stopniowo przechwytujemy też bardziej zyskowne działy – przykładem może być fabryka komputerów Della przeniesiona niedawno z Irlandii do nas.

W parze z integracją gospodarczą idzie większa ekspozycja na międzynarodowe kryzysy, ale i tu członkostwo w Unii przyniosło więcej korzyści niż zagrożeń. Brak wspólnej waluty okazał się słabością, ale sama przynależność do silnego bloku gospodarczego i perspektywa przyjęcia euro uchroniły nas przed ciężkimi perturbacjami, jakie przeżywają dziś Ukraina czy Rosja, nawigujące po globalnych rynkach na własną rękę. (ws)

Największe inwestycje pięciolecia

Dofinansowane ze środków UE (mln zł) Wartość Wartość dofinansowania z UE
Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa–Gdynia, etap II 1 794 1 507
Budowa autostrady A2, odcinek: Konin–Emilia – inwestycja zakończona 1 308 1 072
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza III 1 498 936
Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki), etap II: Bełk–Gorzyczki 1> 283 846
Budowa autostrady A4, odc. Zgorzelec–Krzyżowa 933 765
Budowa autostrady A1, odcinek: Sośnica–Gorzyczki, etap I 881 731
Poprawa jakości wody w Szczecinie 1> 065 703
Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Łódź, I etap, odcinek Skierniewice–Łódź–Widzew – zakończona 1 112 676
Modernizacja linii kolejowej E20 na odc. Siedlce–Terespol, faza I 797 597
Wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków w dorzeczu Parsęty 668 567

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego