POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 15 (2499) z dnia 2005-04-16; s. 20-21

Jan Paweł II. Watykan

Sylwia Wysocka

Bliski krąg

Jan Paweł II umierał tak, jak chciał – wśród przyjaciół. Niemal samych Polaków. Teraz, gdy cały świat pożegnał już Papieża, z Watykanem żegnają się ci, którzy trwali przy nim najwierniej.

Świadkami jego śmierci byli wyłącznie, prócz lekarzy, członkowie tak zwanej papieskiej rodziny. Papież umierał jak senior rodu, w gronie swych najbliższych. Przez ponad dwadzieścia sześć lat pontyfikatu nie zaprzyjaźnił się aż tak ze współpracownikami z innych krajów, by towarzyszyli mu w ostatnich chwilach. Chciałoby się wręcz rzec, że umierał jak Polak na emigracji, wśród swoich.

Najbliżej był oczywiście arcybiskup Stanisław Dziwisz. Ci, którzy spotkali się z nim w Rzymie na dwa tygodnie przed śmiercią Jana Pawła II, mówili, że był w fatalnej formie, wyczerpany i najwyraźniej świadom zbliżającego się nieubłaganie dramatu. Teraz wielu watykanistów zadaje sobie pytanie, czy w prywatnych papieskich szufladach – prócz ogłoszonego już testamentu – zachowały się także nieznane utwory literackie z lat rzymskich. Znawcy twórczości poetyckiej Karola Wojtyły nie wierzą w to, by przez cały ten czas napisał on zaledwie „Tryptyk rzymski”. Pisał i to dużo – twierdzą osoby dobrze poinformowane, zastanawiając się, co teraz stanie się z ...

Polacy wKurii Rzymskiej

Kard. Zenon Grocholewski, lat 66, dr prawa kanonicznego, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, konsultor Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych.

Kard. Andrzej Maria Deskur, lat 81, dr teologii, honorowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, przewodniczący Papieskiej Akademii Niepokalanej, członek Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Abp Edward Nowak, lat 65, dr teologii, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Abp Stanisław Dziwisz, lat 66, dr teologii (liturgika), sekretarz osobisty Ojca Świętego, drugi prefekt Prefektury Domu Papieskiego.

Abp Stanisław Ryłko, lat 60, dr nauk społecznych, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, konsultor Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. Krzysztof Nitkiewicz, lat 45, dr prawa kanonicznego, podsekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Ks. Konrad Krajewski, lat 42, dr liturgiki, członek Urzędu Celebracji Liturgicznych Ojca Świętego.

Ks. prałat Paweł Ptasznik, lat 43, dr liturgiki, kierownik Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu.

Ks. Marian Rola, lat 63, dr prawa kanonicznego, promotor sprawiedliwości w Trybunale Kościelnym dla Państwa Watykańskiego.

Ks. Ryszard Selejdak, lat 47, dr patrystyki; funkcje watykańskie: kierownik Wydziału Seminariów Kongregacji Wychowania Katolickiego.