POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa; s. 33

Detale

 TT

Bliskie i dalekie: Warmia i Mazury/Ostpreussen

Epoka nowożytna, a w szczególności XIX w., stworzyła solidne fundamenty dla ukształtowania się tożsamości wschodniopruskiej. I wojna światowa, bitwa pod Tannenbergiem oraz późniejsza ucieczka części tamtejszej ludności przed wojskami rosyjskimi zintensyfikowały te doświadczenia, stając się ważnymi punktami w pamięci zbiorowej. Kolejnym krokiem w kierunku ugruntowania regionalnej tożsamości był plebiscyt z 1920 r., w którym przygniatająca większość głosujących opowiedziała się za przynależnością Prus Wschodnich do Niemiec.

Traktat wersalski zatwierdził oddzielenie Prus Wschodnich (Ostpreussen) od Rzeszy tzw. polskim korytarzem, co spowodowało gwałtowny nawrót do retoryki przedmurza niemczyzny oraz wału obronnego przed barbarzyństwem. Tym razem jednak miejsce Rosjan zajęli Polacy. Podsycany przez propagandę strach przed napaścią ze strony Polski wytworzył atmosferę oblężonej twierdzy i na swój sposób przyczynił się do popularności narodowych socjalistów. Z tego punktu widzenia napaść na Polskę we wrześniu 1939 r. była koniecznym krokiem ku „wyzwoleniu Prus” i uregulowaniu „kwestii wschodniej”.

<...