POLITYKA

Poniedziałek, 15 lipca 2019

Polityka - nr 19 (2244) z dnia 2000-05-06; s. 65-66

Kultura

Artur Górski

Bój na platformie

Wizje telewizji cyfrowych

Konflikt pomiędzy operatorami satelitarnych platform cyfrowych na polskim rynku przybiera na sile – dla przeciętnego telewidza jest on coraz mniej zrozumiały i nawet znawcom tematu coraz trudniej wytłumaczyć, kto z kim w tej wojnie jest sojusznikiem, a kto wrogiem.

Ostatnim dużym wydarzeniem stało się oddalenie przez okręgowy sąd gospodarczy w Warszawie pozwu zarządu TVP o unieważnienie walnego zgromadzenia akcjonariuszy... TVP, czyli Ministerstwa Skarbu, sprzeciwiającego się udziałowi telewizji publicznej w spółce Canal+ Cyfrowy. Dlaczego ministerstwo krępuje swoją bądź co bądź firmę, jaką jest TVP, w działaniach na rzecz dalszego rozwoju i dlaczego – jak twierdzi wielu – popiera przedsiębiorstwo komercyjne, w dodatku o kapitale zagranicznym i nadające z Wielkiej Brytanii, czyli Wizję TV? Dlaczego także reprezentująca państwo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostaje w tej kwestii w opozycji wobec poczynań ministerstwa?

Aby zrozumieć ową wojnę platform i udział w niej czynników rządowych, należy cofnąć się o niecałe dwa lata, gdy rozpoczęła swą działalność amerykańska polskojęzyczna satelitarna platforma cyfrowa Wizja TV. Pomysł Wizji na zdobycie polskiego telewidza był dość prosty – zaoferować mu wszystkie najbardziej atrakcyjne światowe kanały, tj. Animal Planet, Discovery czy HBO z tłumaczeniem na język polski. Jedynie informacyjna CNN, także dostę...

Cyfra na ekranie

Telewizja cyfrowa emituje program zakodowany w postaci cyfrowej. Sygnał TV kodowany jest komputerowo w systemie binarnym (informacja zamieniana jest na sekwencję zer i jedynek). Pozwala to uzyskać wyższą jakość obrazu niż w wypadku telewizji analogowej oraz korzystać z usług interaktywnych.

Platforma cyfrowa to wspólne, komercyjne przedsięwzięcie kilku nadawców, oferujących swe programy w ramach jednego pakietu, zakodowanego w tym samym systemie.