POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 5 (7) z dnia 2017-05-24; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 26. Mężczyzna: instrukcja obsługi; s. 92-95

Oni. Mężczyzna we współczesnym świecie

Magdalena Kaczmarek

Borowieccy w siebie wierzą

Czy mężczyźni są stworzeni do biznesu

Gdyby ktoś poprosił nas o wyobrażenie sobie osoby, która prowadzi własny biznes, przytłaczająca większość z pewnością odruchowo pomyśli o mężczyźnie, a nie o kobiecie. Stereotyp ten ma spore uzasadnienie w statystykach. Jak podaje raport Global Entreprenership Monitor (GEM) z 2016 r., cykliczna publikacja na temat stanu przedsiębiorczości na świecie, mężczyźni znacząco częściej są właścicielami firm i to zarówno młodych (dopiero startujących oraz działających nie dłużej niż trzy i pół roku), jak i dojrzałych (na rynku dłużej niż 42 miesiące). W 2015 r. poziom aktywności przedsiębiorczej (czyli odsetek osób prowadzących własny biznes względem populacji w wieku produkcyjnym) wśród polskich kobiet wyniósł w zaokrągleniu 6 proc. dla młodych firm i 4 proc. dla firm dojrzałych, podczas gdy wśród mężczyzn to 12 proc. i 8 proc. To wskaźniki nieco wyższe, choć zbliżone do notowanych w krajach Europy Zachodniej. Stosunkowo niski ...