POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 35 (2569) z dnia 2006-09-02; s. 78

Społeczeństwo / Pod lupą

Boskie sprawy

Zostatnich sondaży CBOS badających stosunek Polaków do religii wynika duża akceptacja dla innych niż katolickie wyznań. Przytłaczająca większość badanych (87 proc., w tym 51 proc. to osoby głęboko przekonane) uważa, że każda religia jest tak samo dobra, o ile pomaga człowiekowi jak najlepiej przeżyć życie.

Prawie trzy czwarte ogółu ankietowanych (72 proc.) twierdzi, że Bóg czczony w różnych religiach, bez względu na to, jak jest nazywany, to w rzeczywistości ten sam Bóg.

Tyle samo respondentów (72 proc.) sądzi, że wszystkie religie mają tak naprawdę jeden cel, do którego prowadzą człowieka. O równym statusie religii nieco silniej niż pozostali przekonani są badani z wyższym wykształceniem, natomiast sprzeciw stosunkowo częściej wyrażają najmłodsi (od 18 do 24 lat), mieszkańcy wsi, osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu oraz mające prawicowe poglądy.

Co trzeci dorosły Polak (31 proc.) – a trzeba przypomnieć, około 95 proc. mieszkańców naszego kraju określa się mianem katolików – uważa, że zasady moralne tej ...