POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Polityka - nr 30 (2308) z dnia 2001-07-28; s. 39-40

Świat

Tadeusz Olszański

Bracia w palince

Unia Węgrów ponad granicami

Węgierski parlament, wbrew stanowisku nie tylko Bratysławy i Bukaresztu, ale również Brukseli, niemal jednogłośnie przegłosował ustawę o specjalnym traktowaniu Węgrów będących obywatelami ościennych państw. Głównie Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Specjalny dowód, potwierdzający narodowość węgierską, będzie uprawniał do przekraczania granicy bez wizy. Nawet wówczas, kiedy Węgry zostaną przyjęte do Unii Europejskiej.

W Budapeszcie niemal za pewne uważa się, że nastąpi to z końcem 2002 r. i ustawę o statusie Węgra przyjęto głównie dlatego, aby nie zamykać granic przed żyjącymi w znacznie gorszych warunkach rodakami. Na mocy tej ustawy Madziarzy z Siedmiogrodu, Południowej Słowacji czy Rusi Zakarpackiej będą mogli na Węgrzech podejmować pracę, korzystać z opieki zdrowotnej, ulg w komunikacji i szerokiego dostępu do oświaty i kultury. Rząd węgierski dofinansuje również te rodziny, które będą kształcić dzieci w węgierskich szkołach tam, gdzie mieszkają. Według oficjalnych statystyk o legitymację Węgra będzie mogło się starać ponad 2,6 mln rodaków żyjących za granicą. Na pokrycie spodziewanych wydatków rząd przeznaczył w przyszłorocznym budżecie skromne 2,8 mld forintów (około 7,5 mln dolarów). Przewiduje się, że kwota ta będzie systematycznie wzrastać.

Węgrom nie brakuje kłopotów gospodarczych, przeciętny obywatel z trudem wiąże koniec z końcem, niemniej społeczeństwo przyjęło decyzję parlamentu ...

Przywileje dla rodaków

Na terenie Węgier:
Oświata:
wszystkie uprawnienia przysługujące węgierskim uczniom i nauczycielom, kursy dokształcające dla licealistów, stypendia dla najzdolniejszych, dokształcanie pedagogów.
Komunikacja: bezpłatne przejazdy koleją dla dzieci do 6 lat i dorosłych, którzy ukończyli 65 lat, dla pozostałych 4 przejazdy rocznie ze zniżką 90 proc.
Opieka zdrowotna: możliwość korzystania z ubezpieczeń społecznych uprawniających do pełnej opieki lekarskiej.
Kultura: wolny wstęp do muzeów i bibliotek.
Praca: zezwolenie na podejmowanie pracy przez 3 miesiące w roku.

Na terenie kraju zamieszkania:
Oświata:
roczna zapomoga w wysokości 20 tys. forintów (ok. 66 dol.) na każde dziecko, gdy co najmniej dwoje dzieci będzie się uczyło w miejscowych szkołach węgierskich, bezpłatne podręczniki szkolne i lektury.
Organizacje: dotacje finansowe na działalność oświatową, kulturalną i naukową.