POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 15 (2240) z dnia 2000-04-08; s. 69

Kultura / Wieczne pióra

Andrzej Garlicki

Bracia zza Buga

[tylko dla znawców]

Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947. Wybór, opracowanie i redakcja dokumentów Stanisław Ciesielski. Wstęp: Włodzimierz Borodziej, Stanisław Ciesielski, Jerzy Kochanowski. Wyd. NERITON, Inst. Historii PAN. Warszawa 1999, s. 470

Losy Polaków, którzy znaleźli się na terenach zajętych w 1939 r. przez ZSRR były jednym z tych tematów, które cenzura traktowała ze szczególną uwagą. Trochę to zelżało pod koniec PRL, ale tylko trochę. Dopiero w ostatniej dekadzie otworzyły się archiwa i można było podjąć prawdziwe naukowe badania. Ta książka jest właśnie ich rezultatem. Z tych wydanych dokumentów wyłania się wstrząsający obraz ludzi wyrywanych z ich małych ojczyzn. Istnieje powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza, ale w tym wypadku nie tyle przesadzano, co raczej wyrywano z korzeniami. Rzuceni w nowe, całkowicie odmienne warunki musieli się do nich przystosować. O skali tego zjawiska mówią następujące liczby: do końca 1947 r. na tzw. Ziemiach Odzyskanych osiadło 121 846 przesiedleńców z&...

[lektura obowiązkowa]
[warto mieć w biblioteczce]
[nie zaszkodzi przeczytać]
[tylko dla znawców]
[złamane pióro]