POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 25 (2863) z dnia 2012-06-20; s. 42-44

Raport / Raport energetyczny

Adam Grzeszak

Ceny pod prąd

Zbliża się moment ostatecznego uwolnienia cen energii elektrycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie już czuwał nad domowymi rachunkami za prąd. Co to oznacza dla naszych portfeli?

Z prądu w swoich domach korzysta 14,8 mln gospodarstw. Zużywają ok. 25 proc. energii elektrycznej i stanowią ostatni fragment rynku energetycznego, na którym ceny są regulowane. Klienci biznesowi już dawno pokonali drogę do wolnego rynku. Liberalizacja cen dla odbiorców domowych (tzw. grupy G), to jedno z najdziwniejszych zjawisk w polskiej gospodarce. Jednocześnie: było kiedyś, jest teraz i dopiero będzie.

Było – bo w 2007 r. ówczesny prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Adam Szafrański podjął już decyzję o zwolnieniu spółek energetycznych z obowiązku zatwierdzania taryf grupy G. Zaskoczyło to spółki oraz ich klientów, ale najbardziej premiera Jarosława Kaczyńskiego, który nie kryjąc oburzenia błyskawicznie odwołał prezesa. Pierwszą decyzją następcy był powrót do stanu poprzedniego. Nowy prezes Mariusz Swora przedstawił Mapę Drogową – plan dojścia do wolnego rynku energetycznego, na razie jednak spółki miały nadal przedkładać mu taryfy do zatwierdzenia. Prezes musi w każdym przypadku sprawdzić, czy ceny zostały skalkulowane rzetelnie i nie są zawyżone. Najczęściej zanim taryfę zatwierdzi, długo targuje się ...

Energetyka to jeden z wielkich polskich tematów, o których powinniśmy rozmawiać, ale o których rozmawia się trudno. Dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym kraju, o energetyce jądrowej i odnawialnej, zaopatrzeniu w prąd i gaz, eksploatacji złóż gazu łupkowego, magazynowaniu paliw itd. musi dotykać kwestii politycznych, prawnych, technicznych, inwestycyjnych, ekologicznych, finansowych. Jednocześnie są to sprawy zbyt ważne  i dotyczące każdego z nas, aby pozostawić je wyłącznie specjalistom. Cyklicznie publikujemy więc specjalne „Raporty energetyczne”, w których nasi dziennikarze i zaproszeni eksperci próbują opisać i objaśnić, co się dzieje w polskiej energetyce, jakie mamy tu spory i wybory.  Dziś koncentrujemy się na niezwykle ważnej kwestii uwolnienia cen energii elektrycznej oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Załączniki

  • Za co płacimy

    Za co płacimy - [rys.] JR