POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 91

Ewa Pałasz-Rutkowska

Cesarz Meiji

Był jednym z najbardziej szanowanych władców, symbolem nowoczesnej i silnej monarchii konstytucyjnej, w którą za jego czasów Japonia przekształciła się z zacofanego cywilizacyjnie państwa feudalnego.

Pośmiertne imię i era. Meiji, Oświecone Rządy, to nazwa ery, w której panował (1868–1912), a także imię pośmiertne cesarza. Nosił też książęce imię Mutsuhito. To w 1868 r. przyjęto obowiązującą do 2019 r. zasadę, że cesarze panują dożywotnio, przez cały okres ich władzy trwa tylko jedna era, a jej nazwa staje się pośmiertnym imieniem monarchy.

Przyszły władca urodził się 3 listopada 1852 r. w Kioto. Ojcem był cesarz Kōmei (pan. 1847–67), a matką Nakayama Yoshiko, córka arystokraty, dama dworu pełniąca rolę cesarskiej nałożnicy. Od czwartego roku życia chłopiec był wychowywany w pałacu, gdzie uczył się ideogramów, kaligrafował, poznawał historię Japonii i Chin, czytał teksty konfucjańskie, klasykę japońską, komponował poezję waka (art. s. 64), której wielkim miłośnikiem był ojciec. W 1860 r. usynowiła go cesarzowa Asako (pośmiertnie Eishō), która nie miała potomstwa. Ogłoszono, że jest prawowitym księciem krwi.

Widoczny władca. Po śmierci ojca, 13 lutego 1867 r., Mutsuhito ...