POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2018-08-08; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 31. Jak i po co podglądany jest mózg; s. 53-58

Neuro-praktyka

Katarzyna Kazimierowska

Chemia strachu i radości

Dr Paweł Boguszewski Co neuronauka mówi o emocjach.

KATARZYNA KAZIMIEROWSKA: – Czym są emocje?
PAWEŁ BOGUSZEWSKI: – To zjawisko bardzo trudne do zdefiniowania. Potrafimy je rozpoznać u siebie i u innych ludzi: ktoś jest smutny albo się cieszy, dziecko płacze, ktoś jest agresywny. Problem pojawia się, gdy mamy emocje zdefiniować lub chociażby wytłumaczyć, co to jest. W przypadku tego zjawiska naukowcy stoją przed tym samym trudnym zadaniem, co przeciętny człowiek.

A neuronaukowcy?
Emocje są zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w świecie zwierząt – to nie jest tak, że tylko ludzie je mają. Od wieków rozpoznajemy zachowania emocjonalne u zwierząt, a o podobieństwie ekspresji emocji pisał już Karol Darwin. Odruchowo lubimy patrzeć na resztę stworzeń ze szczytu drabiny ewolucji, o ile zaakceptujemy ten udowodniony naukowo fakt, ale prawda jest taka, że emocje, które wiążą się z doświadczaniem przyjemności czy strachu, możemy zaobserwować nawet u bardzo prostych zwierząt. To najbardziej podstawowy podział na emocje pozytywne i negatywne. Ale można je też klasyfikować na różne sposoby, np. na proste i złożone, podstawowe i&...

Rozmówca jest neurobiologiem, adiunktem w Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Pracowni Biologicznych Podstaw Zachowania w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zajmuje się badaniem zachowania się oraz emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją procesów analizy behawioralnej.