POLITYKA

Sobota, 20 kwietnia 2019

Polityka - nr 21 (2605) z dnia 2007-05-26; s. 4-11

Raport

Joanna Solska

Ciągle mało

Ofensywa płacowa ruszyła i nie wygląda, żeby dała łatwo się zatrzymać. Od ponad roku zarobki w Polsce rosną szybciej niż PKB. GUS wyliczył, że od marca 2006 r. do marca 2007 r. płace podskoczyły o ponad 9 proc. Ale nie każdemu i nie dosyć, więc zarówno Solidarność jak i OPZZ zagrzewają do walki. Wszyscy pytają: ile komu się dziś należy?

Lekarze, którzy – jak podkreśla minister Religa – zainkasowali już 30-proc. podwyżki, mimo to zdecydowali się na strajk generalny – chcą więcej. O kilkadziesiąt procent więcej już zarabiają budowlańcy, którzy pierwsi ruszyli do kasy; za nimi ciągną inni robotnicy wykwalifikowani. Niewykwalifikowani, którzy w ubiegłym roku mieli szczęście, jeśli dostawali 40 zł dniówki, teraz żądają 70. Do protestów przystępują nauczyciele. Również w firmach prywatnych pracownicy żądają podwyżek. Nie grożą strajkami, ale porzuceniem pracy i wyjazdem z kraju. Skąd ta pewność, że należy się więcej? Jak ocenić naszą sytuację negocjacyjną, żeby nie przesadzić? I, zamiast dobrobytu, nie zafundować sobie szybko rosnącej inflacji?

Średnia płaca w Irlandii wynosi ok. 3059 euro, w Anglii 3017 euro, w Polsce zaś 2783, tyle że złotych (ok. 760 euro). Tam rośnie ok. 2 proc. rocznie, u nas przez pierwsze dwa lata w Unii po 4 proc. W takim tempie gonilibyśmy unijne zarobki przez pół wieku. Wygląda na to, że zabrakło nam cierpliwości.

Co najmniej tyle

Każdy powinien ...

Koszyk minimum socjalnego (w zł)

  dla jednej osoby dla rodziny czteroosobowej
• żywność 187,20 727,40
• mieszkanie 259,10 620,40
• edukacja 10,30 166,70
• kultura i wypoczynek 92,90 159,00
• odzież i obuwie 32,80 131,80
• zdrowie i higiena 49,60 148,80
• transport, telefon 73,00 288,80
• zaskórniaki 56,40 112,20
Razem 761,30 2355,10 (588,80 zł na głowę)

Jak ubiegać się opodwyżkę

• Zorientuj się w kilku agencjach doradztwa personalnego, ile zarabia człowiek w twoim zawodzie.

• Jeśli więcej niż ty, dowiedz się, czy możesz liczyć na nowe propozycje pracy w kraju.

• Popytaj, ile mógłbyś zarobić w Irlandii, Anglii czy Holandii. Czy potrzebują tam osób z twoimi umiejętnościami.

• Zastanów się, czy firmie, w której pracujesz, bardzo na tobie zależy, czy też może inni łatwo cię zastąpią.

• Zorientuj się, jakie ma zyski. Z pewnością nie jesteś jedyny, który zabiega o podwyżkę. Czy firma to wytrzyma?

Ile u innych

Średnia miesięczna płaca w poszczególnych branżach w Irlandii i Holandii w zł, dane za 2005 r.

Sektor Irlandia Holandia
• przemysł przetwórczy 9 449 11 938
• handel 10 755 11 011
• hotele, estauracje 6 948 8 361
• transport, łączność 9 518 11 969
• pośrednictwo finansowe brak danych 17 266
• zdrowie, opieka społeczna 14 412 12 543
• budownictwo brak danych 11 616

Źródło: Sedlak a. Sedlak

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na zł, dane za 2006 r.

• Niemcy 13 443
• Wielka Brytania 11 563
• Irlandia 11 716
• Finlandia 10 077
• Hiszpania 6 676
Polska 2783

Źródło: Sedlak a. Sedlak

Komu rośnie

Średnie płace

Branże 2004 z nagrodami rocznymi 2005 z nagrodami rocznymi 2006 bez nagród rocznych
• pośrednictwo finansowe 4097 4245 4677
• górnictwo 4062 4347 4549
• wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej, gazu i wody 3145 3285 3419
• administracja publiczna i obrona narodowa 2926 3060 3021
• transport, łączność 2539 2592 2901
• budownictwo 1845 1906 2573
• handel 1875 1921 2455
• edukacja 2349 2349 2443
• ochrona zdrowia 1866 1954 2090
• hotele i restauracje 1473 1513 1918
Źródło: GUS

Z życia wzięte

Przykłady płac w różnych dziedzinach

• administrator sieci informatycznej, z pięcioletnim stażem, w dużym mieście 6,7 tys.
• programista, staż dwuletni, duże miasto 3550
• programista, staż sześcioletni 5 tys.
• informatyk w Łomży 2,1 tys.
• inżynier w Warszawie 4,5 tys.
• inżynier w Nowym Sączu 3 tys.
• inżynier serwisant sprzętu AGD w Warszawie ok. 5 tys.
• kierownik budowy we Wrocławiu 6 tys.
• spawacz w Krakowie 3,8 tys.
• murarz w Gdańsku, 7 lat stażu 3 tys.
• nauczyciel dyplomowany w Poznaniu 2,9 tys.

Załączniki

  • Krok po kroku

    Krok po kroku - JR