POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 9 (3048) z dnia 2016-02-24; s. 96

Passent

Daniel Passent

Ciemniaki z Zachodu

W czasie zaledwie kilku miesięcy Polska znalazła się na kolanach. Przed Parlamentem Europejskim, przed Radą Europy, przed Komisją Wenecką, przed Johnem Kerrym – wszędzie musimy się tłumaczyć. Jakie to upokarzające, że w trakcie rozmowy Kerry–Waszczykowski jednym z tematów była sytuacja wewnętrzna w naszym kraju.

„Nie wiecie, o czym mówicie” – taka jest standardowa odpowiedź IV RP na krytykę z zagranicy. W Polsce krytykanci po prostu bronią swoich mieszkań w alei Róż, to komuniści i złodzieje oraz ich potomstwo. Ale trudno amerykańskich senatorów, w tym Johna McCaina, którzy napisali krytyczny list do polskiej premier, nazwać komunistami lub cyklistami. Pani premier twierdzi więc, że senatorowie są niekompetentni lub – bardziej elegancko – niedoinformowani. Ich argumenty „są wynikiem braku rzetelnej informacji”, a diagnoza „obarczona wieloma błędami i daleką nieznajomością faktów”. Poza tym premier „wyraża zdziwienie”, że senatorowie „podejmują próby ingerencji”, „pouczają i narzucają, wyrażają pochopne sądy oparte na nieprawdziwych informacjach”. Polska premier daje Amerykanom lekcję elegancji polemicznej. Ciekawe, czy tym samym tonem będzie zabiegała o&...