POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 34-35

Piękno i seks

Magdalena Strzałkowska

Ciężar nietknięcia

Dziewictwo: dlaczego „ten pierwszy raz” obwarowany jest tyloma sprzecznymi zakazami i nakazami

Decyzja o zachowaniu lub utracie dziewictwa wydaje się wyłącznie kwestią indywidualnego wyboru. Anna Zawadzka w książce „Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności” pokazuje, że jest inaczej. Dziewictwo to fakt kulturowy i społeczny – stwierdza. A rozstanie się z nim jest obwarowane wieloma normami i przekazami, które są ze sobą sprzeczne.

Grzech czy obciach

Kościół katolicki traktuje dziewictwo w kategoriach daru, który kobieta oddaje Jezusowi (poprzez celibat) lub mężowi (poprzez małżeństwo). Jego utrata przed ślubem jest więc według niego grzechem. Również w popularnych serialach analizowanych przez Zawadzką matki radzą córkom, by wstrzymały się z pierwszym kontaktem seksualnym do ślubu, bo inaczej chłopcy przestaną je szanować i zostaną uznane za rozwiązłe, co da otoczeniu prawo do traktowania ich lekceważąco.

Czasopisma młodzieżowe ukazują z kolei dziewictwo jako problem do wyeliminowania. Pozbycie się go ma być wyzwaniem, które trzeba zrealizować w miarę szybko, żeby uniknąć „obciachu”. W podobny sposób traktują sprawę grupy rówieśnicze. Intymne historie, omawiane i ...

Anna Zawadzka „Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności”, wydana w Warszawie w 2015 r. (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wydanie 1). Autorka, socjolożka, redaktorka i reżyserka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz pracowni badawczej Archiwum Etnograficzne. Zajmuje się analizą polskich dyskursów prawomocnych ze szczególnym uwzględnieniem takich motywów, jak: antysemityzm, antykomunizm i antyfeminizm. Prowadziła zajęcia na Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Sekretarz redakcji pisma „Studia Litteraria et Historica”. Współredaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Reżyserka filmu dokumentalnego „Żydokomuna”.