POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (3002) z dnia 2015-03-25; s. 107

Polemiki

Co czeka lewicę?

Artykuł Jacka Żakowskiego („Lewica św. Katarzyny”, POLITYKA 12) stanowi ważny głos w dyskusji na temat przyszłości polskiej lewicy. W kilku kwestiach zgadzamy się z autorem, a w innych pragniemy podjąć dyskusję.

Diagnozując przyczyny złej kondycji lewicy w Polsce, Żakowski zwraca uwagę na to, że nie jest to zjawisko wyłącznie polskie. W jakimś stopniu dotyczy to całej Europy, ale w jej zachodniej części partie socjaldemokratyczne są na tyle zakorzenione, że – choć osłabione – odgrywają znaczniejszą rolę niż w byłych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Odpływ części elektoratu dotknął zresztą nie tylko partie lewicowe, ale także ich tradycyjną konkurencję – ugrupowania konserwatywne i chadeckie. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci pojawiły się nowe formacje, wyrażające oczekiwania, postawy i interesy, które nie znajdowały reprezentantów w dotychczasowych strukturach systemów partyjnych: na przykład partie zielonych, a w ostatnich latach rosnące w siłę formacje nacjonalistyczne. Ostatni globalny kryzys gospodarczy, jego społeczne skutki, zaczęły już rodzić nowy typ kontestacji dotychczasowego ładu i w konsekwencji nowe, bardziej radykalne formacje lewicowe.

Warto też pamiętać, że kryzys lewicy w ogóle nie dotyczy Ameryki Łacińskiej, gdzie lewica jest silniejsza niż kiedykolwiek w przeszłości i w&...

Zobacz także

Lewica św. Katarzyny