POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 14 (2446) z dnia 2004-04-03; s. 19

Rozmowa Polityki / Kryzys rządowy

Co czuje Miller?

Jerzy Baczyński, Jacek Żakowski: Co czuje mężczyzna Miller, kiedy kończy?

Premier Leszek Miller: Ulgę.

I...?

I... satysfakcję, że na przykład żona zaczyna się uśmiechać.

A żal, że to już koniec?

...raczej, że mogło być lepiej.

Smutek?

Nie.

Rozczarowanie?

Nie obrażam się na rzeczywistość.

A na ludzi?

Każdy miał swoją rolę do odegrania i każdy ją jakoś odegrał.

No to z czego ma satysfakcję kończący premier Miller?

Z pozycji międzynarodowej. Ze wzrostu gospodarczego. Z Unii Europejskiej.

A czym jest rozczarowany?

Tym, że to się nie przekłada na sytuację polityczną w Polsce. Nawet Unia, która przecież jest realizacją wielkiego marzenia Polaków, w odczuciu ludzi nie ma wpływu na ich sytuację i ich stosunek do rządu. To samo ze wzrostem, który jest nieodczuwalny w domowych budżetach i w ludzkich emocjach.

I przez tę nieodczuwalność Miller musi odejść?<...