POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 3 (3194) z dnia 2019-01-16; s. 5

Z życia sfer

Sławomir Mizerski

Co dają prezesowi dwórki

W Polsce popularność zdobywają nowe, nieznane wcześniej zawody, np. dubler sędziego. Z drugiej strony triumfalnie powracają zajęcia stare i zapomniane, jak choćby spopularyzowana przez niektóre media dwórka. Żeby nią zostać, nie trzeba skończyć konkretnych studiów, tylko mieć odpowiedni wygląd i związane z nim atrakcyjne kompetencje. Co konkretnie dana dwórka będzie robić, decyduje prezes, na dworze którego jest zatrudniona.

Zasadniczo dwórka służy do dbania o dobrą komunikację z prezesem i do torowania mu przejścia pomiędzy dziennikarzami. Zapewnia prezesowi godną oprawę, żeby wszyscy widzieli, że dany prezes jest atrakcyjnym mężczyzną. Z tego względu dwórka powinna być szykowna i chętna do współpracy w każdych warunkach. Powinna być również bystra i czujna, żeby móc bronić swojej pozycji na dworze przed zakusami młodszych i jeszcze bardziej kompetentnych dwórek.

O tym, która dwórka jest najlepsza, ostatecznie decyduje prezes, który ma do tego merytoryczne kompetencje. Męskim odpowiednikiem dwórki jest tzw. misiewicz, z tym ż...