POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 41 (2624) z dnia 2007-10-13; s. 10

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 ZAG.

Co obserwują obserwatorzy

Chociaż MSZ wycofał sprzeciw wobec przyjazdu obserwatorów OBWE, nie jest jeszcze pewne w jakim składzie przybędą. Organizacją misji obserwatorów zajmuje się Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy OBWE. Standardowa misja składa się z kilku grup: rdzenia (profesjonalni analitycy z doświadczeniem z dziedziny mediów, systemów wyborczych, finansów, prawa, praw mniejszości, statystyki), długoterminowych obserwatorów zatrudnianych na sześć do ośmiu tygodni przed wyborami, krótkoterminowych (w grupie od stu do tysiąca przyjeżdżają na kilka dni przed wyborami i wyjeżdżają do dwóch dni po wyborach), parlamentarzystów (tylko w dniu wyborów, m.in. eurodeputowani), personelu pomocniczego (tłumacze, kierowcy, tylko w tej grupie mogą być zatrudnieni miejscowi).

Długookresowe misje przyglądają się całej kampanii wyborczej, zachowaniu organów władzy, mediów, przygotowują logistycznie misję krótkoterminową, która skupia się tylko na dniu wyborów (sprawdza, jak wyglądają lokale wyborcze, czy jest zapewniona tajność głosowania, czy nie ma manipulacji przy liczeniu głosów). – Patrzyliśmy komisjom na ręce, liczyliś...