POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2012-02-01; Niezbędnik Inteligenta Plus [06]. Trzęsienie kapitalizmu, czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy; s. 71-75

Trzęsienie kapitalizmu. Polska w kryzysie

Jacek Żakowski

Co rośnie na wyspie

Rozmowa z Markiem Belką, prezesem NBP, o tym, w jakiej naprawdę kondycji jest Polska na tle regionu, Europy i świata

Jacek Żakowski: – Gdzie jesteśmy po trzech latach kryzysu?
Marek Belka: – Polska wciąż się mimo wszystko rozwija, a społeczeństwo się bogaci.

Nie całe.
Kiedy kraj się dynamicznie rozwija, to aspiracje rosną szybko i powszechnie, a dochody nigdy nie nadążają za aspiracjami i rosną nierównomiernie. Od 15 lat ludziom żyje się coraz lepiej, ale każdy by chciał, żeby mu się szybciej poprawiało. W takiej sytuacji niedomogi bardziej społeczeństwom doskwierają, niż powinny.

Czyli są niedomogi?
Są obszary niedostatku. Nie tylko klasycznego – np. bezrobotna samotna matka z piątką dzieci w Łodzi. Jest też grupa biednych pracujących, którym płaca nie starcza, żeby utrzymali się sami. Oni byli zawsze. Ale teraz nam to bardziej doskwiera.

Bo ich przybywa. Z danych Eurostatu widać, że już tylko w Grecji biednych pracujących jest więcej niż w Polsce.
Wolę sięgać do badań prof. Janusza Czapińskiego, który pokazuje, że Polacy nieźle sobie radzą i żyją coraz lepiej. Ale jedno z drugim się całkowicie godzi. Bo z roku na rok przybywa ...

Marek Belka (ur. 1952 r. w Łodzi), prof. dr hab., prezes Narodowego Banku Polskiego od 11 czerwca 2010 r. Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, staże naukowe na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Chicago oraz London School of Economics. Był m.in. doradcą ekonomicznym prezydenta RP, dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. W latach 2004–05 premier rządu RP. Sprawował także funkcję konsultanta BŚ, sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy, dyrektora Departamentu Europejskiego MFW. Jest autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych w prasie krajowej i zagranicznej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.