POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 17 (2602) z dnia 2007-04-28; s. 16

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

Bianka Mikołajewska

Co stoi za Macierewiczem?

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz jest prezesem i właścicielem blisko 28 proc. udziałów spółki Dziedzictwo Polskie – wydawcy narodowo-katolickiego pisma „Głos”. Tak wynika z akt rejestrowych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tymczasem ustawa antykorupcyjna zabrania osobom pełniącym kierownicze stanowiska państwowe zasiadania we władzach spółek, a także posiadania pakietu więcej niż 10 proc. ich udziałów. Za złamanie ustawy grozi dymisja.

Macierewicz założył Dziedzictwo Polskie w 1995 r. Wówczas też objął funkcję prezesa tej spółki. 22 lipca 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał go na wiceministra obrony narodowej. Ponad miesiąc później Dziedzictwo Polskie złożyło do sądu wniosek „o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców”. Jak miały wyglądać owe zmiany – nie wiadomo – bo 19 września ub.r. sąd postanowił zwrócić spółce wniosek ze względu na braki formalne. Odbiór wniosku potwierdziła Małgorzata Romanowicz – według KRS przewodnicząca rady nadzorczej spółki (podczas kampanii wyborczej w 2005 r. ...