POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 13 (2698) z dnia 2009-03-28; s. 82-88

Poradnik / Poradnik maturzysty

Beata Igielska

Co studiować?

Z jednej strony – niż demograficzny, więc uczelnie na wyścigi starają się przyciągnąć słuchaczy. Z drugiej – rozwijający się kryzys, więc żadnej pewności, że po studiach będzie praca i przyzwoite zarobki. W tym chaosie tegoroczny maturzysta musi zdecydować o swojej przyszłości.

Piotr, trzecioklasista z L LO w Warszawie, do matury podchodzi spokojnie, bo dobrze się uczy. Ale traci spokój, kiedy zaczyna myśleć o wyborze kierunku studiów.

Zaplanował, że skończy dwa fakultety. Wydaje mu się, iż rozstrzygnie w ten sposób dylemat: studiować coś, co w przyszłości dałoby mu pracę, czy raczej kierować się zainteresowaniami? – Ideałem byłoby połączenie jednego i drugiego. Dlatego myślę o prawie i o politologii. Moja dziewczyna zaś zamierza studiować psychologię i zdrowie publiczne.

Dyplom, dyplom, doktorat

Jeśli będą kiepskimi studentami, mogą mieć problem z podwójnym studiowaniem za darmo. Bo, jak zapowiada Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, drugi kierunek bezpłatnie będą mogli studiować tylko najlepsi. Pewnie w jakiejś mierze jest to odpowiedź na zjawisko obecne już od kilku lat: traktowanie studiów jako swoistej życiowej przechowalni.

Prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przypomina, że w Polsce apogeum mody na podejmowanie dodatkowego kierunku przypada na lata 2001–2004, kiedy bezrobotnych było ...

Nowe, ciekawe, przyszłościowe

Makrokierunek bioinformatyka i biologia systemów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Wiedza, jaką trzeba posiadać
Ważne są zdolności do przedmiotów ścisłych oraz zainteresowanie biologią. Z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki potrzebna wiedza ogólna, a rozszerzona zdecydowanie pomaga.

Kompetencje, predyspozycje
Ważna jest umiejętność analizy, wyciągania wniosków, pozyskiwania istotnych informacji. Przyda się odporność na stres, choćby dlatego, że na razie studiowanie tego kierunku jest eksperymentem: nikt nie wie, jak będzie dalej. To dlatego słuchaczy na roku jest mało – nawet nie został wypełniony limit 36 miejsc (zapisanych jest 28 osób).

Ścieżki kariery
Śmiałe przedsięwzięcia, takie jak projekt poznania ludzkiego genomu (Human Genom Project), nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. UW na swojej stronie internetowej zapewnia, że w trakcie nauki zdobywa się ogólną wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki. Dzięki temu będzie można zatrudnić się jako specjalista w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych lub firmach komercyjnych zajmujących się naukami biologicznymi, medycznymi, rolniczymi i farmaceutycznymi.

 

Makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy na UW

Wiedza
Żeby dać sobie radę na tych studiach, trzeba być dobrym humanistą. Wyśrubowane są też wymagania z języków obcych. Maturę z angielskiego oraz francuskiego lub hiszpańskiego trzeba zdać na poziomie rozszerzonym. Żeby się uczyć w trybie dziennym, trzeba stoczyć ostrą walkę. – Mimo że maturę z angielskiego zdałam na 92 proc., a z hiszpańskiego na 91 proc., dostałam się z listy rezerwowej – mówi Agnieszka Tarczewska, studentka I roku.

Kompetencje, predyspozycje
Ważna jest umiejętność logicznego wypowiadania się oraz analizy utworu literackiego. Niezbędny talent do nauki języków.

Ścieżki kariery
Większość wybiera ten kierunek ze względu na możliwość opanowania 3 języków obcych, co znacznie poszerza szanse znalezienia pracy. Agnieszka Tarczewska planuje być tłumaczem w każdym z wyuczonych języków. Można też wybrać specjalność nauczycielską lub kulturoznawczą.

Jak wybrać kierunek studiów?

Bądź sobą.
Pamiętaj, że to powinien być twój wybór, pomysł na twoje życie. Nie idź więc za modą, za najlepszą przyjaciółką ani aktualną koniunkturą na rynku pracy. Tradycja rodzinna może być pomocna i w studiach, i w zdobyciu zatrudnienia w danym zawodzie, ale masz prawo ją przełamać. Nawet najlepiej wykształcony lekarz czy prawnik, jeśli wybrał profesję z przymusu, nigdy nie będzie naprawdę dobry w swoim fachu. Nie podejmuj studiów, sugerując się tylko tym, że nie ma na nich znienawidzonego przedmiotu. Nie wybieraj kierunku, który kompletnie mija się z twoimi zainteresowaniami, ale kusi stypendium w wysokości 1000 zł wypłacanym już od pierwszego semestru. Liczy się jedynie szczera odpowiedź na pytanie: Co mnie interesuje?

Wybierz studia dające jak najszersze pole manewru.
W wieku 19 lat masz prawo nie być pewnym, czy chcesz być finansistą, czy panem od matematyki w szkole. Wtedy wybierz sobie tylko typ studiów. W przypadku humanistów niech to będzie kierunek dający jak najszersze wykształcenie, rodzaj przedłużonego, porządnego ogólniaka, a nie silnie uzawodowiony, zamykający w wąskiej specjalizacji.

Zapoznaj się z charakterem studiów na danym kierunku.
Są kierunki od lat oblegane, jak dziennikarstwo, na które dostać się trudno, lecz skończyć je stosunkowo łatwo. Odwrotnie jest np. z historią. Duża konkurencja nie musi wcale oznaczać, że poziom studiów jest wysoki albo będą one wyjątkowo pasjonujące.

Nie traktuj wyboru jako ostatecznej decyzji na całe życie.
Jeśli chybiłeś z wyborem kierunku, może za rok zaczniesz studiować co innego. W tym czasie dojrzejesz, odnajdziesz siebie. A może dobrze ci zrobi kilka miesięcy pracy? Droga złożona z wielu doświadczeń wcale nie musi być gorsza od tej prostej.

Miej plan B.
Jeśli marzyłeś od lat o dziennikarstwie na jednej z najlepszych uczelni, a noga ci się powinęła, nie wpadaj w panikę. Miej plan awaryjny (studia na innym kierunku), a najlepiej kilka jego wariantów. Dziś na rynku pracy nie jest tak, że po ukończeniu socjologii koniecznie będziesz socjologiem, a po zarządzaniu – dyrektorem dużej firmy. Studia mają nauczyć... jak się uczyć, wpoić nawyk myślenia, analizy, rozwiązywania problemów.