POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Polityka - nr 45 (2477) z dnia 2004-11-06; s. 15

Ludzie i wydarzenia

Co wolno pisarzowi

Ciekawie zapowiada się proces wytoczony przez prałata Henryka Jankowskiego pisarzowi Pawłowi Huelle o naruszenie dóbr osobistych. Poszło o sformułowania, których Huelle użył w felietonie „Rozumieć diabła”, opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” w maju br., jeszcze przed wybuchem „afery molestacyjnej”. W tekście tym padły stwierdzenia, że ks. Jankowski „przemawia jak gauleiter, gensek, nie jak kapłan”, że „polskość wymieniłby w każdej chwili na dowolny paszport – volksdeutscha, Irakijczyka czy Rosjanina, gdyby szły za tym piękne szaty, nowe limuzyny, tytuły i ordery”.

Orzeczenie w tej sprawie będzie miało szerszy wydźwięk, będzie z niego wynikało, czy debata publiczna może być prowadzona takim językiem – stwierdza Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, a zarazem doktor prawa. – Oczekuję, by sąd określił granice. Ale prócz granic, które wyznacza prawo, są jeszcze granice smaku, wrażliwości, tolerancji.

Sam Huelle tłumaczy się poetyką pamfletu i że „pamflet tak się ...