POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 24 (2709) z dnia 2009-06-13; s. 4

Sławomir Mizerski: Z życia sfer

Sławomir Mizerski

Co z tą czapką

Czasy Peerelu kryją wiele ponurych tajemnic, które stara się odsłaniać IPN, ale ledwo nadąża. W tej sytuacji niektóre ofiary realnego socjalizmu informacje o własnych prześladowaniach muszą ujawniać same, zwłaszcza że niejednokrotnie są to fakty znane tylko im. W „Dzienniku” wyczytałem, że niejaki Stefan B. ogłosił właśnie, iż w latach 80. internowano go w jednostce ZOMO, w której musiał służyć, pracując w kuchni i otrzymując niższe wynagrodzenie niż w macierzystym zakładzie pracy, w wyniku czego poniósł określone szkody moralne. Dlatego we wniosku do sądu domaga się za te represje stosownego odszkodowania.

Jeszcze bardziej szokuje przypadek Zdzisława M., który twierdzi, że też był internowany, a jego internowanie „trwało cały Peerel”. Opisuje, że był w tym czasie manipulowany i represjonowany. Prawdopodobnie nie pozostało to bez wpływu na jego zdrowie psychiczne, bo w 1979 r. zdecydował się wstąpić do PZPR, aby – jak pisze – „upewnić się, czy będąc członkiem PZPR też będę manipulowany i represjonowany”. Przyznaje, ż...