POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 22

Detale

Bartosz Nowacki

Cyceron

To najsłynniejszy rzymski mówca, wybitny pisarz, prawnik, polityk, wielki obrońca i teoretyk republiki. Republikę uznawał za jedyną formę państwa, w jakiej warto żyć. Dzięki jego dziełom idee republikańskie i demokratyczne przetrwały czasy rządów władców absolutnych i zostały przejęte przez humanistów średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Cyceron, czyli Marcus Tullius Cicero (106–43 p.n.e.), pochodził z zamożnej rodziny ekwitów (średniozamożnych) z miasteczka Arpinum. W młodości został wysłany do Rzymu, gdzie odebrał staranne wykształcenie: uczył się prawa i filozofii. Potem studiował filozofię i retorykę w Atenach, Azji Mniejszej i na Rodos. Po powrocie do Rzymu był obrońcą sądowym w głośnych sprawach, czym zdobył sobie popularność. W 76 r., jako pierwszy z rodu, rozpoczął karierę urzędniczą jako kwestor – cały następny rok w zachodniej Sycylii nadzorował ściąganie podatków i wysyłkę zboża do Rzymu. W 74 r. zasiadł w senacie, a potem został edylem kurulnym, pretorem (kompetencje ...